Cuộc tỉ thí giữa Lý Tiểu Long (Bruce Lee) và Hoàng Trạch Dân được tổ chức kín với một số ít người chứng kiến tại khu phố Tàu ở Oakland (Mỹ) vào năm 1964. Khi đó, cả hai đều ở độ tuổi 20. Nhưng đến nay, người thắng kẻ thua vẫn còn nằm trong vòng […]