Skip to main content

Suýt cho Donald Trump “ốm đòn”

Kể từ ngày Mike Tyson bước lên sàn đấu cả thế giới được chứng kiến một chiến binh đáng sợ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nổi tiếng với lối đánh dữ dội và bạo lực cũng như những hành vi gây tranh cãi cả bên trong lẫn bên ngoài sàn đấu, nhưng có […]